Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2020

blaugranaaa
blaugranaaa
8894 cb7b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustmine justmine
Sponsored post
feedback2020-admin
blaugranaaa
1108 2a30 420
Reposted fromslodziak slodziak viajustmine justmine
blaugranaaa
0585 c139 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustmine justmine
blaugranaaa
2372 d3e8 420
Sułoszowa, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajustmine justmine
blaugranaaa
5361 57ad 420
Reposted fromdusielecc dusielecc vianyaako nyaako
blaugranaaa
On pachniał jak dom. Właśnie dlatego tak bardzo go kochałam.
— Aleksandra Wądołowska - "Papierowe sny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
blaugranaaa
Ale gdziekolwiek byście żyli, w jakimkolwiek miejscu albo czasie, wasze życie nie byłoby wolne od bólu. Dla każdego we wszechświecie życie jest długą, trudną podróżą.
— Brian W. Aldiss
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
blaugranaaa
0243 8d3a 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
blaugranaaa
5489 8464 420
Reposted frommoai moai viajustmine justmine
blaugranaaa
blaugranaaa
1800 af31 420
blaugranaaa
5738 939c 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
1459 e12c 420
blaugranaaa
9511 3b91 420
Reposted fromslodziak slodziak viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
Jeśli ktoś nie interesuje się Tobą w najtrudniejszych chwilach... Jego obecność jest bezużyteczna w każdym innym czasie.
blaugranaaa
3501 d8b5 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
3001 44e6 420
Reposted fromlaters laters viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
4797 0dfd 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...