Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

blaugranaaa
blaugranaaa
3900 57aa 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
blaugranaaa
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
blaugranaaa
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
blaugranaaa
blaugranaaa
6848 3317 420
blaugranaaa
8505 57bd
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viahasandra hasandra

June 10 2019

blaugranaaa
1273 eaf6 420
blaugranaaa
6284 2a41 420
Reposted fromoll oll viaanotherwaytodie anotherwaytodie
0987 6f21 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasmaller smaller
blaugranaaa
0046 fc5d 420
Reposted fromniente niente viatransfuzja- transfuzja-
blaugranaaa
6329 59a4 420
Poradnik pozytywnego myślenia
blaugranaaa

June 07 2019

blaugranaaa
8093 dd06 420
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
9498 ccc3 420
Reposted fromsoftboi softboi vianowaczi nowaczi

June 04 2019

blaugranaaa
1010 6419 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianiskowo niskowo

May 31 2019

blaugranaaa
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahasandra hasandra
blaugranaaa
5253 fd3a 420
blaugranaaa
2811 8fd0 420
rly mom? Is it for me? 
Reposted fromhasandra hasandra
blaugranaaa
2877 5bcd 420
Reposted fromhasandra hasandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl