Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

blaugranaaa
2877 5bcd 420
Reposted fromhasandra hasandra
blaugranaaa
1153 bb5e 420
Reposted fromsoftboi softboi vianowaczi nowaczi

May 28 2019

blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
4860 245a 420
2218 40ff 420
Reposted fromochgod ochgod viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatopkoo topkoo
blaugranaaa
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatopkoo topkoo

May 24 2019

blaugranaaa
Będziesz go miała dość. Będziesz chciała, żeby po prostu nic nie mówił. Czasami na niego spojrzysz i pomyślisz „mam dosyć!”. Będziesz krzyczała, kłóciła się z nim. Będziesz zła, że nie rozumie rzeczy najbardziej oczywistych i należy mu to tłumaczyć jak przysłowiowej krowie na miedzy. Czasami uciekniesz do przyjaciółki, aby od niego odpocząć. Czasami nie odpiszesz mu na wiadomość, nie odbierzesz telefonu, bo zwyczajnie nie będziesz miała mu nic do powiedzenia. Nie powiesz co jadłaś, jak spędziłaś dzień i czy ten film, na którym byłaś wczoraj w kinie był godny uwagi. Takie zachowania to coś normalnego. Jesteśmy tylko ludźmi, a dobieramy się z drugim, początkowo obcym nam człowiekiem i musimy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze będziemy pierdzieć tęczą. Przyjdzie jednak szybko ten moment, w którym pomyślisz sobie, że kochasz tego nieidealnego człowieka, bo o to w tym wszystkim chodzi.
— "Czarne buty"
blaugranaaa
7645 e4c8 420
Reposted fromoll oll viabakatson bakatson
3335 c7e1 420
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
blaugranaaa
8954 21c7 420
blaugranaaa
8417 6a39 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
blaugranaaa
0715 0958 420
Reposted fromsavatage savatage viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa

May 21 2019

blaugranaaa
blaugranaaa
1723 2286 420

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
8036 2e8c 420
Reposted frompeluda peluda viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl