Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

blaugranaaa
5988 a70f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiwanowicz iwanowicz
blaugranaaa
blaugranaaa
Reposted fromshakeme shakeme viaiwanowicz iwanowicz
blaugranaaa

October 12 2017

blaugranaaa
Reposted fromroads roads viaesste esste
blaugranaaa
4184 d374 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaesste esste
blaugranaaa
1751 02d2 420
Reposted fromSzczurek Szczurek vialittlemouse littlemouse
9800 5ceb 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialittlemouse littlemouse
blaugranaaa
blaugranaaa
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaobcawrajuuu obcawrajuuu
blaugranaaa
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
Reposted fromwaflova waflova viaiwanowicz iwanowicz
blaugranaaa
7852 8a38 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaiwanowicz iwanowicz
blaugranaaa
2465 09a2 420
Reposted fromscorpix scorpix viaiwanowicz iwanowicz

October 10 2017

5347 e54b 420
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
blaugranaaa
4447 1ba0 420
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viairmelin irmelin
blaugranaaa
blaugranaaa
Jeśli zostałeś obdarzony szczęściem, używaj go w cichości i nie chwal sie nim, gdyż zazdrość szybko ci je zatruje. 
— Christian F. Gellert
Reposted from9agucha 9agucha vianataliana nataliana
blaugranaaa
9842 fd88 420
Reposted fromboanoite boanoite vianataliana nataliana
blaugranaaa

Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla Ciebie znaczenie.

— Emery Lord
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl