Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

blaugranaaa
blaugranaaa
9456 97d7 420
Reposted fromkarahippie karahippie viagoszko goszko
blaugranaaa
0603 7fea 420
Reposted fromGodislove Godislove viagoszko goszko
blaugranaaa
4007 a259 420
Reposted fromkarahippie karahippie viagoszko goszko
blaugranaaa
blaugranaaa
6473 8123 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagoszko goszko
blaugranaaa
Mam usta spierzchnięte z niepocałowania Twoich.
— Szczegóły tęsknoty
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viagoszko goszko
blaugranaaa
Reposted frombluuu bluuu viagoszko goszko
blaugranaaa
8405 5930 420
Reposted fromcheeruupp cheeruupp viagoszko goszko
blaugranaaa
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromaggape aggape viagoszko goszko

February 23 2017

blaugranaaa
blaugranaaa
9614 e6d8 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
blaugranaaa
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiwanowicz iwanowicz
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
0630 f4f3 420
Reposted fromlaluna laluna viakotfica kotfica
blaugranaaa
2441 3390 420
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viakotfica kotfica
Reposted fromnokturnal nokturnal viaiwanowicz iwanowicz
blaugranaaa
0259 6f5c 420
Reposted fromlaluna laluna viaiwanowicz iwanowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl