Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
4554 d8c2 420
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
9734 7a78 420
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
0485 20db 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viainhiseyes inhiseyes
blaugranaaa
4084 85a2 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainhiseyes inhiseyes
blaugranaaa
5694 8d14 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viachopinfeldziarz chopinfeldziarz
blaugranaaa
1866 3406 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viachopinfeldziarz chopinfeldziarz
blaugranaaa
blaugranaaa
7549 8a03 420
always
Reposted fromniee niee viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viablackheartgirl blackheartgirl

July 08 2019

blaugranaaa
blaugranaaa
Midnight glow of Senja
blaugranaaa
blaugranaaa
4255 56b7 420
Reposted fromkarsina karsina viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
blaugranaaa
1092 4d0f 420
blaugranaaa
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty

July 04 2019

blaugranaaa
blaugranaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl