Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

blaugranaaa
blaugranaaa
6364 cc65 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaesperance esperance
blaugranaaa

October 02 2019

blaugranaaa
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
2935 e4df 420
blaugranaaa
8311 58d8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowaczi nowaczi

September 26 2019

blaugranaaa
4722 0333 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
blaugranaaa
9425 ce1c 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaWhiltierna Whiltierna
blaugranaaa
8170 9348 420
Reposted fromfeegloo feegloo vianamehercarmen namehercarmen

September 10 2019

blaugranaaa
7982 e535 420
Reposted fromcalifornia-love california-love vianowaczi nowaczi
blaugranaaa
Psychoterapia obnaża to, co fałsz stara się ukryć. Już Platon mówił, że wiedza jest pokarmem duszy - kłamstwa są dla niej trucizną. Żadne łgarstwo nikogo nie uleczyło, czy to w trakcie terapii, czy po prostu w związku międzyludzkim, choćby nie wiem jak było pokryte słodyczą. Warto więc usłyszeć od innych prawdę, która przypomni nam, kim jesteśmy, kim przestaliśmy być i kogo chcemy w sobie odnaleźć.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
blaugranaaa
blaugranaaa

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
blaugranaaa
5094 d249 420
Poznań
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
1406 d031 420
Reposted fromxawery xawery viablackheartgirl blackheartgirl
blaugranaaa
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl